1. 6. 2016

Dědické řízení a dědické poplatky

Jako dědické poplatky lidé chápou odměnu notáři v dědickém řízení. Státu se žádné poplatky neodvádějí (kromě toho, že notář musí ke své odměně účtovat DPH). Dědická daň byla zrušena.

     Notář vyřizuje dědictví z pověření soudu a odměna notáře jako soudního komisaře za vyřízení pozůstalosti je stanovena vyhláškou.

Odměna notáře vychází z hodnoty majetku zůstavitele

    
     Základem výpočtu odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena zůstavitelova majetku (suma aktiv), který se stal předmětem řízení o pozůstalosti. Vyhláška stanoví, že odměna notáře činí nejméně 600,- Kč. Z prvních 100 000,- Kč činí odměna notáře 2%, od 100 000,- do 0,5 mil. Kč 1,2 % a se zvyšující se částkou dále procento klesá.  Pokud notář zastaví dědické řízení z důvodu, že majetek v dědictví je jen nepatrné hodnoty, pak odměna notáře činí 400,- Kč a tuto odměnu platí notáři soud. Na odměně notáři se dědicové podílejí v poměru majetku, který zdědili. Pokud někdo z dědiců odmítnul dědictví a nebo v dědické dohodě nic z dědictví nepožadoval, odměnu notáři platit nebude.

Hotové výdaje notáře v dědickém řízení

    
     Kromě odměny dle vyhlášky notář účtuje ještě tzv. "hotové výdaje". Jde například o poplatky notářské komoře za zjištění v centrální evidenci závětí - zda je či není evidována závěť a zda je či není evidována listina o správě dědictví  ( 2 x 50,- Kč ). Pokud je lustrování pozitivní, pak příslušný notář, který má závěť nebo listinu o správě dědictví ve své úschově, provede "prohlášení závěti" případně "prohlášení listiny o správě dědictví". Tyto úkony uhradí notář, který vyřizuje pozůstalost a účtuje je jako své hotové výdaje. K odměně notáře je nutno připočíst  DPH (notáři jsou povětšinou plátci DPH).

Na obvyklé ceně majetku se lze dohodnout s notářem    


     Ke zjištění obvyklé ceny zůstavitelova majetku bude potřeba znalecký posudek tehdy, pokud se dědicové na ocenění aktiv pozůstalosti neshodnou. V takovém případě ustanoví notář znalce na náklady dědiců. Je-li mezi dědici shoda, je možno stanovit hodnotu aktiv souhlasným prohlášením dědiců, přičemž se použijí podpůrné nástroje - posudek realitní kanceláře, porovnání nabídek na realitních serverech atp.

Pro prvotní orientaci poslouží tabulka odměny notáře:Řízení o pozůstalosti

   
     Dědické řízení podrobně popisujeme v samostatných příspěvcích. Kliknutím na odkaz můžete přejít k některému z těchto témat:


Daně při prodeji pozůstalosti102 komentářů:

  1. Prosím o info, 1: zda je povinnost platit notářský poplatek hotově před řízením, aniž bychom znali rozpis poplatků
    2. jestli se k tomu připočítává ještě 21% DPH
    díky Lada

    OdpovědětVymazat
  2. Praxe je různá, obvykle notáři vyžadují od dědiců zálohu na úhradu odměny notáře za vyřízení pozůstalosti s doplatkem při ukončení dědického řízeni a jeho vyúčtování. K cenám dle vyhlášky je připočtena DPH, kterou musí notář odvádět finančnímu úřadu.

    OdpovědětVymazat
  3. Co se stane když se s placením odměny za dědické řízení zpozdím? Vím že se má zaplatit do tří dnů po nabytí právní moci usnesení, ale co když to zaplatím až za 14 dní jelikož na to nemám dokud nebudu mít peníze z toho dědictví?

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Patrně se nestane nic. Bylo by ale vhodné informovat notáře a požádat ho, aby tolerovat prodlení v úhradě. Většinou notáři požadují zálohu, aby této situaci předcházeli.

      Vymazat
  4. Dobrý den, byla jsem obeslána se SR od notáře ve věci úmrtí mého otce. Kdy je notář mě informovat že dědictví je nepatrné nebo jeho výše je nižší než dluhy? V listě jen napsal, poplatek za konání děditství se hradí v hotovosti, proto si jí sebou vezměte. Bez udání nominálu i její výše.

    OdpovědětVymazat
  5. Pokud měl otec obvyklý pobyt v době úmrtí na Slovensku, pak bude dědické řízení probíhat podle slovenské legislativy. S dotazy se tedy prosím obracejte na slovenského notáře.

    OdpovědětVymazat
  6. dobry den,mam dotaz,jak je mozne ze dedictvi po otci je ukonceno aniz bych se ho zúčastnila?

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Pokud bylo dědické řízení zastaveno z důvodu, že zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, pak takový nepatrný majetek byl vydán vypraviteli pohřbu a dědicové se k jednání nesvolávali.

      Vymazat
  7. Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda lze u notáře odmítnout dědictví,dědíme po zemřelém dědovi,protože jsme nejbližší příbuzní jelikož jeho syn\náš otec\taky již nežije,je možné se tam vzdát veškerých pozemků děkuji za odpověd

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. V řízení o pozůstalosti po dědečkovi zastupujete zemřelého otce jako jeho právní nástupci. Můžete za něj dědictví odmítnout. V takovém případě přechází dědický podíl rovným dílem na děti dědice, který dědictví odmítl. Ti mohou samozřejmě také dědictví odmítnout.

      Vymazat
  8. dobrý den Chci se zeptat za jakou dobu po umrti manzela se ozvou zene zemreleho. je to pul roku co zname umrel manzel a jeste se ji nikdo neozva. dekuji cadaN

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Notář zve vypravitele pohřbu a to cca za 2 měsíce od úmrtí. Další jednání a to již za účasti všech dědiců, se nařizuje za několik dalších měsíců.

      Vymazat
  9. Dobrý den. Chci se Vás zeptat jaké náklady dědiců a pozůstalých (kromě pohřbu) lze zahrnout do dědického řízení? Tzn. např. pohřební hostina, výdaje spojené s cestou (druhá strana republiky, cizina..), přeplatky za služby...atd.

    děkuji za odpověď.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Dědicové odpovídají za náklady pohřbu, nikoliv však za pohoštění hostů a cestovné.

      Vymazat
  10. Dobrý den , přišlo nám předvolání ohledně dědického řízení po babičce ....Tím,že náš otec už nežije a má 4 děti,kteří jsou v dědickém řízení. Můžu se zeptat,proč každý z nás má platit rovným dílem 2400 notáři ? Co z toho vyplývá na co se máme připravit. V předvolánce je,že jde o finanční pozůstalost . Otec pochází ze 7 děti . Děkuji Š.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Odměnu notáře stanoví vyhláška a počítá se z hodnoty aktiv pozůstalosti. Za úhradu odměny notáře odpovídají dědicové v poměru majetku, který zdědili. Pokud dědili rovným dílem, tak také rovným dílem odpovídají za úhradu této odměny. Výpočet odměny notáře bude uveden v dědickém usnesení.

      Vymazat
  11. Dobry den, zajimalo by mne pokud zemre muj manzel drive nez jeho matka kdo bude v pripade nasledneho umrti jeho matky dedit? Jsme bezdetni, manzel je jedinacek. Jeho matka ma sourozence a zije ve spolecne domacnosti s druhem. Mame s manzelem firmu, jejiz polovina je psana prave na jeho matku.
    Dekuji predem za Vasi odpoved.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Pokud by Váš manžel již nežil a následně zemřela jeho matka, pak v řízení o pozůstalosti po matce by se uplatnila třetí třída dědiců:

      (1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

      (2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.

      Vymazat
  12. Dobrý den,
    chtěla bych se zeptat, jestli se do plusových čísel počítá, když můj táta, který umřel, půjčil nějaké paní peníze, má to podloženo, paní 7x zamítli insolvenci. Jedná se o částku 100tis. Jde mi o to, jestli budu platit větší částku notářovi.
    Děkuji

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Do aktiv pozůstalosti se oceňuje jen nesporný majetek - u pohledávky by muselo být k dispozici rozhodnutí soudu nebo uznání dluhu.

      Vymazat
    2. pokud uznání dluhu mám, tak se částka bude započítávat do aktiv?

      Vymazat
    3. Ano a to v plné výši. Bylo by ale možné pohledávku ocenit znalcem. Znalecký posudek by hradili dědicové.

      Vymazat
  13. Dobrý den,
    naše notářka nás požádala o zajištění ocenění - zjištění tržní hodnoty - majetku na Slovensku (les, orná půda, zahrada), které může provést soudní znalec nebo realitní kancelář. Je možné se na obvyklé ceně majetku dohodnout s notářem?, aniž bychom museli shánět nějakou realitku na Slovensku? Na netu jsem našla toto: "Je-li mezi dědici shoda, je možno stanovit hodnotu aktiv souhlasným prohlášení dědiců, přičemž se použijí podpůrné nástroje, např. porovnání nabídek na realitních servrech".

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Toto je na domluvě s notářem. Pokud se dědicové na hodnotě aktiv pozůstalosti neshodnou, pak je vždy vyžadován znalecký posudek. Pokud mezi dědici panuje shoda, pak by mělo stačit hodnověrným způsobem doložit, jaká je v místě obvyklá cena nemovitých věcí. Záleží ovšem na stanovisku toho kterého notáře.

      Vymazat
  14. Dobrý den , po smrti mého otce se bohužel domnívám že dědictví bude předlužené.Mohu si tedy vyhradít takzvaný soupis dědictví a tím si zajistit že výše dluhu bude uhrazena pouze do výše dědictví a tím pádem nebudu zbytek dluhu platit ja? Pokud to udělám výše zmíněným způsobem , zůstanou mi po mém otci takzvaná majetková autorská práva?Otec byl v devadesatých letech profesionální fotograf.

    Děkuji za odpovědˇ

    Martin B.

    OdpovědětVymazat
  15. Pokud dědictví neodmítnete, zdědíte i autorská práva. Výhradou soupisu můžete limitovat odpovědnost za dluhy zůstavitele. Pro uspokojování věřitelů platí zákonné pořadí a proto je potřeba požádat notáře o konvokaci věřitelů. Dále je třeba dbát na to, aby soupis majetku byl úplný.

    OdpovědětVymazat
  16. Dobrý den, zapomela jsem zaplatit odměnu notáře za dědické řízení 1300kč, dědické řízení bylo v roce 2013.Co se může stát? Je tím dědické řízení neplatné? Dedila jsem jednu pětinu podílu.Děkuji za odpověď

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Neplatnost řízení ani neplatnost dědického usnesení nezaplacením odměny notáře nevznikla. Může to ale mít pro Vás jiné nepříjemné důsledky. Dědické usnesení je usnesení soudu a proto částka odměny notáře tam uvedená je přímo vymahatelná exekučně.

      Vymazat
  17. Dobrý den,
    v pozůstalosti po zemřelé je byt, za který se po dobu dědického řízení platí nájem vč.energií. Lze tyto zaplacené částky odečíst z aktiv pozůstalosti pro výpočet notářského poplatku ? Děkuji za odpověď.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti. Pasiva se neodečítají.

      Vymazat
  18. Dobrý den,
    proč musím platit desetitisícové částky za službu, kterou jsem si neobjednal, kterou nepotřebuji, bez možnosti vybrat si advokáta atd.??? Všichni dědici z první linie (manželka zemřelého a dvě děti) jsme se shodli, že vše bude předáno manželce. Nezajímá nás cena bytu, přesto musíme běhat po nějaké realitce a shánět jeho tržní cenu, jen proto, aby si státní komisař přišel na své peníze... Přitom notář provede: 2 dotazy do registrů (neexistence závěti) a dotaz do banky (účet) a dotaz na bytové družstvo (byt). Na závěr vyhotoví rozhodnutí, ve kterém stojí, že se dědicové dohodli (tak, jak mu nadiktujeme).... Za co (a komu) tedy zaplatíme 20000 Kč??? Děkuji

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Ve všech okolních státech i dalších zemích Evropy se při dědění majetku neobejdete bez notáře nebo soudního úředníka. Finanční zátěž dědiců v ČR je jedna z nejnižších v Evropě. Pro zajímavost si nastudujte situaci v Německu nebo v Belgii. Pokud si pořídíte byt za 2 mil. Kč, zaplatíte daň z nabytí nemovitých věcí 80 tis. Kč. Pokud pak tento byt zdědí Váš potomek, pak uhradí oněch Vámi zmiňovaných 20 tis. Kč, z čehož je 16.300 Kč odměna notáři, 200 Kč odměna notářské komoře a 3.465 Kč DPH. V současné době je vysoký podíl předlužených dědictví, jejichž projednání je velmi komplikované a odměna notáře zdaleka nepokryje jeho náklady. Jen výjimečně se dědicové na prvním nařízeném jednání na všem shodnou. Kdyby notář byl živ pouze z dědické agendy, pak by asi byl problém vůbec nějaké zájemce o tuto profesi sehnat.

      Vymazat
    2. Nerozporuji platit daň (stát musí z něčeho žít), rozporuji platbu soukromé osobě za něco, co nechci, nepotřebuji a nemohl jsem si ani určit, komu to zaplatím. A nezlobte se - ať si chudák notář vydělává na komplikovaných předlužených dědictvích, kde odvede nějakou práci, ale v mém případě celé kauze věnoval maximálně 3 hodiny práce, včetně dvou krátkých jednání se mnou (byl jsem zplnomocněn ostatními dědici). Přitom jeho snaha "vyšroubovat" hodnotu dědictví co nejvíce nahoru byla zřejmá (nás jako dědice tento údaj navíc vůbec nezajímal, jen jsem platil další zcela zbytečné poplatky realitce za odhad). Notářovo jednání považuji za neetické, i když samozřejmě zcela v souladu se zákony a vyhláškami, podle nichž to tak ten chudák udělat "musí" - a tudíž s případnou stížností na výši odměny notáři nemám šanci uspět ...

      Vymazat
    3. Notář se snaží zjistit hodnotu aktiv pozůstalosti způsobem, který je pro dědice co nejméně nákladný. U realitní kanceláře stojí odhad ceny bytu do 500 Kč. Hodnota zděděného bytu je pro dědice údajem velmi důležitým, protože se na jejím základě počítá vypořádání dědiců, když byt zdědí jen jeden z nich, a dále v případě, kdy se rozhodnete zděděný byt prodat - pak se Vás může týkat daň z příjmů ve výši 15% z rozdílu mezi cenou kupní (prodejní) a cenou dle dědického usnesení.

      Vymazat
  19. Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik bude činit notářský poplatek, když jsme s manželem vlastnili byt v hodnotě cca 1300000 Kč. Manžel v listopadu zemřel a naše 2 dcery se zřekly dědictví v můj prospěch. Mám od obou plnou moc ověřenou úředně. Děškuji

    OdpovědětVymazat
  20. Přesněji jde o odměnu notáře za vyřízení pozůstalosti. Jako tarifní hodnota bude polovina ceny bytu (na základě vypořádání zaniklého SJM)- tedy 650.000 Kč. Odměna notáře bude činit 8.150 Kč + hotové výdaje + DPH.

    OdpovědětVymazat
  21. Dobrý den,chci se zeptat co se mi může stát když jsem opomela zaplatit odměnu notáře v roce 2013 a teď jsem to při stěhování zjistila. Byla to částka 1300,- Mám zavolat ihned notarce?Děkuji

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Nemusíte volat, stačí zaplatit. Odměna notáře je uvedena v dědickém usnesení. Protože jde o usnesení soudu, nezaplacená odměna notáře by se promlčela až za 10 let a je vymahatelná exekutorem (t.j. je to exekuční titul).

      Vymazat
  22. Dobrý den, pokud je majetek vyšší hodnoty, téměř dvacetimilionu korun, lze se s notářem dohodnout na zaplecení odměny notáři na několik splátek při složení zálohy. Děkuji za odpověd
    Martin Čermák

    OdpovědětVymazat
  23. Vyhláška žádný splátkový kalendář nepředpokládá, je věcí notáře, zda Vám v tomto vyhoví. Oficiálně je odměna notáře splatná až v den, kdy dědické usnesení nabude právní moci.

    OdpovědětVymazat
  24. Dobry den. Prvni stani za pritomnosti vystavitele pohrbu probeho,ted bude stani se vsemi dedici. Chci se zeptat,kdy dedici dostanou penize,ktere byli na ucte(jiny majetek nebyl).
    Dostanou ho,v den kdy sou pozvani k rizeni? Dekuji

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Peníze vydá dědicům banka na základě dědického usnesení, které nabylo právní moci. Pokud notář stihne již na prvním nařízeném jednání vydat dědické usnesení a Vy se na místě vzdáte možnosti odvolání, pak bude na dědickém usnesení vyznačeno nabytí právní moci a můžete vyrazit do banky.

      Vymazat
  25. Dobry den, matka zjistila, ze jeji otec, který s ni nebyl nikdy ve styku zemrel, ale uz davno. Ona nebyla zharnuta do dedickeho konani. Otec mel dve deti z dalšího manzelstvi. Nevime cas umrti otce ani kde a jak zemrel. Da se ve veci dedictvi ještě nec podniknout? Proc by mela byt matka kterou otec cely život opomijel ještě kracena na dedictvi? Dekuji,

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Patrně půjde o případ, kdy bylo dědické řízení zastaveno z důvodu, že zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty. V této situaci se dědicové nesvolávají. Dědický spis je uložen na soudě příslušném dle bydliště zůstavitele ke dni úmrtí.

      Vymazat
  26. Dobrý den, je prosím možné společné dědické řízení v případě, že manželé zemřeli v rozmezí několika hodin, neměli děti, tedy nejprve automaticky vše zdědil druhý z manželů a ten měl závěť = obsahově to nebude složitá věc...je možné, aby to bylo přiděleno pouze jednomu notáři v rámci společného řízení? děkuji

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Dědický rozvrh je postaven buď na územním principu dle místa bydliště zůstavitele ke dni úmrtí a nebo na principu časovém, kdy jsou notáři přidělovány dědické spisy tak, že datum úmrtí připadá na konkrétní dny v roce. Z toho vyplývá, že pokud manželé zemřeli týž den, budou obě řízení o pozůstalosti přidělena stejnému notáři.

      Vymazat
    2. bylo to pár hodin, ale dva různé dny

      Vymazat
    3. Pak doporučujeme požádat soud příslušný dle bydliště zůstavitele, aby pověřil jednoho notáře k projednání obou pozůstalostí.

      Vymazat
    4. Notář v Praze - nemáte pravdu. Notáři jsou přidělovány spisy dle místa bydliště zemřelého a jeho data narození, nikoliv data úmrtí.

      Vymazat
    5. Všechny soudy v ČR odvíjí dědický rozvrh od data úmrtí zůstavitele, nicméně Městský soud v Praze to má jinak a skutečně opírá dědický rozvrh o datum narození.

      Vymazat
  27. dobry den ,prislo mi vyrozumeni o dedictvi,je nas tam uvedeno 28 dedicu a kazdy ma zaplatit 4300kc , a to je dokupy 120 tisic ,zaco mame platit nekomu takovou palku .dekuji za odpoved

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Tato informace nemůže být pravdivá. Zřejmě jde o nějaké nedopatření. Maximální možná odměna notáře za projednání dědictví je 38.300 Kč. To vychází při hodnotě aktiv pozůstalosti 20 mil. Kč. Každý z 28 dědiců by dědil cca 714 tis. Kč a asi by neměl problém zaplatit notáři 1.368 Kč. Nejspíš to bude tak, že oněch 4.300 Kč máte zaplatit dohromady.

      Vymazat
  28. Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda odhad majetku vypracovaný realit. kanceláří (příp. jinou institucí) je podmínkou v pokračování dědického řízení, když se zůstavitelé již dohodli na rozdělení majetku. Je z toho pohledu rozdíl, zda je 1 dědic nebo 2 dědici(pokud jsou ve shodě), tzn. v případě 1 dědice není vypracování odhadu nutné?

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Vždy musí být určena hodnota aktiv pozůstalosti - nezávisle na tom, kolik je dědiců. Majetek lze ocenit i souhlasným prohlášením dědiců.

      Vymazat
  29. Dobrý den, zemřela mi manželka a máme byt ve společném vlastnictví. Z jaké částky se bude vypočítávat odměna pro notáře? Ze 100% a nebo z 50% ceny bytu. Jiří W.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Nejprve se vypořádá zaniklé společné jmění manželů. Pokud nedojde k jiné dohodě s dědici, bude do pozůstalosti zařazen podíl 1/2 bytu a tomu bude také odpovídat hodnota aktiv pozůstalosti, ze které se počítá odměna notáře. Jinými slovy: odměna notáře se vypočte z 50 % ceny bytu.

      Vymazat
  30. Dobrý den,v červenci proběhne dědické řízení po mém otci který zemřel v září.Na dědickém řízení budu já,má matka a sestra.Matku jsem informovala že budu chtít vyplatit 1/3 z bytu po otci a že peníze budu chtít hotové a co nejdříve.Matka začala že na to nemá aby mě vyplatila a bude mi to splácet po minimálních částkách,ale to já nechci peníze chci hotově jak se toto prosím bude řešit.A další otázka je sestra mu volala že notářka požaduje od každého z nás částku 5000,- ale myslím že je to docela dost
    protoze má čtvrtka z bytu by činila nějakých 300000,- děkuji

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Pokud se dědicové nedohodnou, pak notář potvrdí nabytí dědických podílů, které vyplývají ze zákona. Dědicové odpovídají za úhradu odměny notáře v poměru hodnoty zděděného majetku. Protože notář nemůže vědět, jak se dědicové dohodnou na rozdělení pozůstalosti, informuje dědice před nařízeným jednáním o celkové výši odměny notáře.

      Vymazat
  31. Dobrý den.Prosím vás,jedná se o dědické řízení,kde dědí matka a bratr zemřelého,protože zemřelí z matkou nebyli oddání.Začalo dědické řízení.Matka ale než začalo hradila věci za nevlastního otce např,vracela kauce z pronájmu,pojištění na auto.Má nějakým způsobem u notáře nárok na proplacení těchto plateb?

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Dědické řízení se týká majetku včetně pohledávek a závazků ke dni úmrtí zůstavitele. V řízení o pozůstalosti lze uplatnit náklady pohřbu. Jiné finanční transakce, které proběhly až po smrti zůstavitele, je třeba uplatnit vůči dědicům samostatně mimo dědické řízení.

      Vymazat
  32. Dobrý den,mam prosim dotaz k dedeni ze závěti,kde zůstavitel uvedl "uvedenou pozůstalost nechť převezmou,spravují a mezi sebou a členy svých rodin dle svého uvážení rozdělí..."všech pět dědiců by chtělo uzavrit dohodu i vypořádání přímo u notáře tak,aby se k nemovitosti vkladal do katastru vkládal pouze jeden vlastník s ostatni se zavazal vyplatit...notář to nechce umoznit a tvra na tom,ze se do katastru musí vložit vsech pet osob...je to spravny postup?

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Nový občanský zákoník preferuje vůli zůstavitele a v případě dědění ze závěti nepřipouští dohodu dědiců, ledaže by zůstavitel v závěti přímo uvedl, že souhlasí, aby se dědicové dohodli na rozdělení pozůstalosti. Jakmile bude proveden zápis do katastru nemovitostí, můžete následně uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

      Vymazat
  33. Dobry den,ale tak přesně je tu závěť nutne vykládat,on chtel,abychom se dohodli

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. K výkladu závěti je kompetentní notář jako soudní komisař, který byl pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti. Opravným prostředkem je odvolání proti dědickému usnesení.

      Vymazat
  34. Dobrý den chtěla jsem se zeptat v úterý 11.7. se má konat dědické řízení po mém zemřelém otci a potenciální dědici je má matka, já a má sestra.S matkou a sestrou nemám dobrý vztah ale sestra mi jen oznámila datum a hodinu konání ale mě zatím nepřišel žádný dopis od notářský že bude probíhat dědické řízení je to v poradku,určitě by měla nějaká obsílka přijít.Sestra mi jméno notarky nechce sdělit.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Jméno notáře Vám sdělí na soudě, který je příslušný dle trvalého bydliště zůstavitele ke dni úmrtí. K nařízenému jednání byste měl být notářem pozván.

      Vymazat
  35. Dobrý den chtěla jsem se zeptat jsme předvolani na dědické řízení (3 dedici) hodnota projednavaneho dědictví je necelých 1700000,- a chtěla bych vědět jestli odměnu notáři budu muset platit i v případě že nic nezdědím a když budu dědit tak jestli odměnu notáři zaplatím jen z te sve zděděné hodnoty což je asi 300000,-

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Odměna notáře se počítá z celkové hodnoty aktiv pozůstalosti. Za úhradu této odměny odpovídají dědicové v poměru hodnoty majetku, který zdědili. Odměna notáře je z prvních 100.000 Kč 2%, poté 1,2% do 500.000 Kč a tak dále stále procento klesá. Kdyby se každému počítala odměna notáře z jeho dědického podílu, ve výsledku byste zaplatili mnohem více (protože jak výše uvedeno, výpočet není lineární závislostí). Když nic nezdědíte, tak samozřejmě nic platit nebudete.

      Vymazat
  36. Dobry den otec umřel a zustale jeho přitelkyně se kterou žyl 9 let mam pravo na nějake dedictvy Děkuji.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Pokud otec nesepsal závěť, tak budou dědit v první třídě dědiců jen děti otce. Přítelkyně do okruhu dědiců nepatří.

      Vymazat
  37. ona řika že byt přepsal otec nani ale PC si mužu vzyt takže mam narok jen nato Pc děkuji moc za ifno.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Předmětem dědění je jen majetek zůstavitele, který vlastnil ke dni úmrtí. Pokud otec stačil byt darovat, pak byt předmětem dědění nebude.

      Vymazat
  38. že pak budu muset k notaři kvuli tomu

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Pokud otec zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, bude dědické řízení zastaveno. V takovém případě jedná notář jen s vypravitelem pohřbu.

      Vymazat
  39. Dobrý den, začátkem července proběhlo dědické řízení kde jsem s matkou sepsat dohodu o finančním vypořádání.27.7 jsem obdržela usnesení od obvodního soudu a nyní mi běží 15 denní lhůta na odvolání (odvolávat se nebudu) a po nabytí právní moci musím do 14 dnů poslat odměnu notáři a matka mi musí do 14 dnů poslat větší finanční hotovost a chtěla bych se zeptat jestli techto 14 dnů je pracovních nebo i s víkendy děkuji

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Pokud je uvedeno 14 dnů, pak je tím míněno 14 kalendářních dnů.

      Vymazat
  40. Dobrý večer, z čeho se počítá odměna notáře, když dědické usnesení obsahuje a)obvyklou cenu majetku a jiných aktiv, b) výši dluhů a dalších pasiv, c) čistou hodnotu pozůstalosti. Děkuji

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Odměna notáře v řízení o pozůstalosti se počítá z obvyklé ceny majetku a jiných aktiv. Notář má dále nárok na úhradu hotových výdajů a k celkové částce je účtováno DPH. Toto vše je uvedeno v dědickém usnesení.

      Vymazat
  41. Dobrý den, zda při dodatečném projednání dědictví, kdy původní dědic zemřel a já jsem jeho dědičkou platí, že pokud se vzdal na podíl na dědictví při původním projednávání, pak toto platí i při dodatečně objeveném majetku. Děkuji

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. V dodatečném projednání dědictví nemůže dědit dědic, který dědictví odmítl. Rovněž tak platí, že dědic, který dědictví přijal, nemůže v dodatečném projednání dědictví odmítnout. O rozdělení dodatečně zjištěného majetku ovšem mohou dědicové uzavřít dohodu zcela svobodně, t.j. bez ohledu na to, jak si majetek rozdělili v hlavním řízení.

      Vymazat
    2. Totéž samozřejmě platí pro právního nástupce již zemřelého dědice.

      Vymazat
  42. Dobrý den, chtel bych se zeptat na par veci, asi pred rokem a pul otviral muj otec dedicke rizeni na slovensku kde se jedna o dedictvi po pra pra pradedovi z roku 1830. Dedi se 1/3 vesnice a okolnich pozemku a prijezdovych cest vcetne lesu atd. Jelikoz byl pradeda spoluzakladatel vesnice. Rizeni stale pokracuje a jiz zname 90% dedicu kteri se kontaktuji atd. Muj otec ktery dedictvi otevrel je po tezkych operacich srdce a zhorsuje se mu stav. Muj dotaz zni, jak bude probihat dedictvi dal pokud muj otec zemre driv, nez se dokonci dedictvi? Mam narok pokracovat v dedickem rizeni i bez zplnomocneni. Jelikoz je muj otec velky optimista za coz jsem velice rad tak me uklidnuje ze neplanuje odchod na lepsi misto, bohuzel jeho srdce pracuje pouze na 25% a ja se obavam, se to nestihne dokoncit. Jak to tedy bude po jeho smrti? Jsme tri bratri a mamka. Mam narok pokracovat nebo jeho podil zanikne a pripadne to statu Slovenske Republiky? Dekuji za odpoved

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Pokud dědic zemře v průběhu dědického řízení, pak řízení pokračuje dále a místo zemřelého dědice jednají jeho právní nástupci (tj. jeho dědicové). Ve výsledku tedy dědí i zemřelý a tento majetek se dostane jeho dědicům až na základě dalšího dědického řízení.

      Vymazat
  43. Jeste bych se chtel dodatecne zeptat: Pokud na jednom z pozemku byla postavena firma spolecnosti Agropodnik, lze neco zpetne pozadovat za pronajem pozemku i kdyz to zpravoval pozemkovy fond? Pokud ne, mohu pozastavit cinnost firmy na mem pozemku i kdyz ma smlouvu s pozemkovym fondem?

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Zda můžete uplatnit nějaký nárok by bylo možno zjistit až na základě prostudování nabývací listiny a současné právní situace na předmětných pozemcích.

      Vymazat
  44. Dobry vecer, je mozne vas kontaktovat emailem? Potreboval bych vysvetlit jeden dokument z vypisu katastru. Jedna se o pozemky kde je vice lidi rozdeleny nejakym podilem ale nevim o jaky podil nebo m2 se jedna dekuji

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. S listinou se obraťte prosím na kteréhokoliv notáře ve Vaší lokalitě. Kontakty najdete na stránkách notářské komory www.nkcr.cz

      Vymazat
  45. Dobrý den....jsme 3 dědicové a máme donést paní notarce celkem 22 tisíc jako odměnu. Jsem bohužel matka samozivitelka, 7000 je pro mne velmi mnoho. Pokud k jednání obnos nedonesu,jak je to postižitelné a jak to bude dal pokračovat? Děkuji za odpověď.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Povinnost k úhradě odměny notáře vznikne v okamžiku, kdy dědické usnesení nabude právní moci. Pokud by nebyla poté odměna notáře uhrazena řádně a včas, je pro případné vymáhání dlužné částky dědické usnesení exekučním titulem.

      Vymazat
  46. Dobrý den, prosím o radu. Se sestrou jsme zdědily byt po otci rovným dílem. Od této doby uplynulo 2,5 roku. Sestra se nepodílí na vyklizení bytu ani na nákladech (pojištění domu, různé revize hromosvodů atd.). My samozřejmě chceme byt prodat a nemít tak další výdaje. Ona s prodejem nemá problém, ale nehodlá pro něj nic udělat. Zajímalo by mě jestli je možné po ní požadovat náhradu - za již vzniklé náklady, za vyklizení bytu a uvedení jej do stavu k prodeji. Domluva není možná. Předem děkuji za odpověď.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Za náklady spojené s vlastnictvím bytové jednotky odpovídá sestra spolu s Vámi rovným dílem. Na provedení úprav bytu, aby byl lépe prodejný, by se měli spoluvlastníci domluvit - pokud se neshodli, pak se budě těžko vymáhat finanční spoluúčast na těchto úpravách.

      Vymazat
    2. Hraje roli předchozí ústní domluva, že byt společně vyklidíme a vymalujeme? Dohoda pak z její strany plněna není. Děkuji.

      Vymazat
    3. Smlouvu je možno uzavřít i ústně. Problém ale je v tom, že se velmi obtížně prokazuje, co bylo ujednáno.

      Vymazat
  47. Dobry den, na 1.nim a jedinem jednani chtel notar uz jednani ukoncit, pritom pry nezjistil ani jednu banku zesnuleho
    1.
    presto, ze ji lustroval a az na 2hy pokus tam udajne byly penize, to same se stalo i s pojistenim, neni to divne?),
    ani se nijak nezabyval seznamem aktiv nad ramec nemovitosti.
    2.
    pudu, kterou mel zesnuly dedit po sve babicce, ale uz asi nededil, ani se nevi, zda uz je v jeho jmene nebo jeste jeho babicky...chtel tam jet to vyridit, takze to urcite nekde visi-kde vsude to muze byt?
    Krom archivu na katastru a v archivu u soudu?
    Da se hledat jeste nekde?
    3.
    Jsem ted na rok v cizine diky odroceni.
    A mam dat plnou moc na notarstvi pro pravniho zastupce, chci tam byt osobne- ale ja ted hned jen tak prijet nemohu, navic se mi zda jednani zcela zbytecne, kdyz jeste nebyl zjisten ani vsechen majetek zesnuleho!
    4.
    Zadam ted notare o vyzadani si rocnich vypisu z te jedne banky, aby se daly zjistit dalsi banky, jelikoz castka by mela byt o dost vyssi, dle slov zesnuleho.
    5.
    Notar zaslal dost divny dopis, ve kterem me varuje, ze pry zbytecne proces protahuji, nechce schvalit dalsi odroceni na nalezeni pudy a financi a rika, ze protahovanim procesu vyrazne navysuji naklady, ale nerika o kolik, ani co by vyhledani stalo!?
    Proces trva od umrti cca 3,5roku a pry je uz mezi nedodelky a
    6.
    odrocovat se uz neda kv.vyssi kontrole nad nedodelky-ani kdyz resim vytopeni v cizine a pravniho zastupce si nemohu dovolit+navic je treba zjistit kde je ta puda a dalsi nemale penize v jine bance?
    7.
    Je nejaka max lhuta na ukonceni?
    Navic nas ani neupozornil na to, ze druhy dedic nedodal znalecke posudky k ohodnoceni nemovitosti a cekal na ne skoro 3roky, nez je naridil sam a vubec nas neupozornil, ze je mame dodat (lhuta na ne byla hned na zacatku!), mohlo se to vyresit odhadem realitkou misto zbytecnych 15tis.

    Cely proces je dost zvlastni.
    Dekuji za pomoc!

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Máte-li výhrady k průběhu dědického řízení, obraťte se na soud, který notáře jako soudního komisaře k vyřízení pozůstalosti pověřil.

      Vymazat
  48. Dobrý den, chci se zeptat, zda se dá odmítnout dlužné dědictví, když je jedním z dluhů zastavěna má nemovitost? Lze odmítnout zbylé dluhy a nebo je kvůli tomuto jednomu dluhu musím přijmout všechny? Děkuji Vám.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Dědictví můžete odmítnout. Pokud se banka nedomůže od dědiců úhrady dluhu, který je zajištěn zástavní smlouvou, pak se může banka uspokojit prodejem zastavené nemovitosti.

      Vymazat
    2. Takže můžeme odmítnout zbytek dluhů, které nejsou zajištěné a tento zajištěný hradit v měsíčních splátkách?
      Děkuji Vám.

      Vymazat
    3. Jak bude splacen dluh zajištěný zástavní smlouvou, je třeba vyřešit s bankou. Když odmítnete dědictví, pak nejste právním nástupcem zůstavitele a nevstupujete tedy do práv a povinností vyplývajících z úvěrové smlouvy.

      Vymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.