5. 6. 2013

Neopomenutelný dědic a nepominutelný dědic

Neopomenutelný dědic je institut, který nastává při dědění ze závěti – zůstavitel nesmí opomenout svého potomka. Nový občanský zákoník použil termín nepominutelný dědic a stanovil,  že nepominutelný dědic má nárok na povinný díl pozůstalosti.
Podle současné právní úpravy platné do 31.12.2013 jsou za neopomenutelné dědice považováni v souladu s ustanovením § 479 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, potomci zůstavitele (dítě, vnuk, pravnuk, atd.), přičemž platí, že bližší potomek vylučuje potomka vzdálenějšího. Neopomenutelnými jsou výše zmínění dědici označováni proto, že zůstavitel nesmí v závěti opomenout jejich dědický podíl určený v ustanovení § 479 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení se musí nezletilým potomkům (osobám mladším 18 let) dostat alespoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům alespoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků. Právo neopomenutelných dědiců ve své podstatě omezuje zůstavitelovu pořizovací svobodu. V případě, že má zůstavitel jen nezletilého potomka, nemá možnost odkázat, byť nepatrnou část svého majetku, komukoliv jinému než tomuto potomkovi.

Praktický příklad:

Má-li zůstavitel jednoho syna a tento syn má dceru, je neopomenutelným dědicem pouze syn, nikoliv vnučka. Kdyby syn zůstavitele již nežil, pak neopomenutelným dědicem by byla jeho dcera – vnučka zůstavitele.

Nepominutelný dědic

Nový občanský zákoník, který nabude účinnosti od 1.1.2014 používá termín nepominutelný dědic. Nepominutelnými dědici jsou dle NOZ (§ 1643 odst. 1) děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Nová úprava přináší posílení pořizovací svobody zůstavitele, jelikož se snižuje rozsah práva nepominutelných dědiců na jejich zákonný dědický podíl. V případě nezletilého potomka jsou to 3/4 jeho zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka pak 1/4 zákonného dědického podílu.

Praktický příklad:

Jestliže má zůstavitel manželku a dva syny, přičemž jeden je v okamžiku zůstavitelovy smrti nezletilý a druhý zletilý, bude rozsah nároku synů tento: nezletilý syn musí získat alespoň ¾ jeho zákonného dědického podílu – tj. ¾ z jedné třetiny pozůstalosti (ve výsledku ¼ z pozůstalosti)  a zletilý syn alespoň ¼  z  jedné třetiny pozůstalosti (ve výsledku 1/12 z pozůstalosti).

Pominutí nepominutelného dědice v závěti již nezpůsobuje její neplatnost, byť relativní, ale pouze zakládá právo nepominutelného dědice požadovat vyplacení svého povinného dílu (§ 1654 odst. 1 NOZ).

Kdo se zřekl dědictví nebo povinného dílu, kdo je nezpůsobilý dědit nebo kdo byl zůstavitelem vyděděn, právo na povinný díl nemá, ale při výpočtu povinných dílů ostatních dědiců se k němu hledí právě tak, jako by z dědického práva nebyl vyloučen.

Autor příspěvku:       JUDr. Hana KantorováZ uvedeného výkladu je zřejmé, že NOZ posiluje vůli zůstavitele vůči nepominutelným dědicům. Často lidé řeší majetkové poměry ještě za svého života darovací smlouvou. Vždy je vhodné se obrátit na notáře a s jeho pomocí najít takové řešení, které zamezí nechtěnému dědění a zároveň ošetří možná rizika převodu majetku. K vyhledání notáře můžete použít tyto  KONTAKTY.

Pokud uvažujete o sepsání závěti nebo darovací smlouvy, pak použijte naši bezplatnou poradnu, kde můžete položit dotaz prostřednictvím webového formuláře a podívat se na odpovědi k podobným otázkám.

 POLOŽIT DOTAZ


3 komentáře:

 1. dobry den mam dcera zdedila 1.16 z domu dum se prodava dcera jhe nezletila jsem soudem ustanovena jako zakonny zastupce kdy muzeme disponovat s penezi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jako zákonný zástupce můžete nakládat s penězi ve prospěch dítěte ihned, jak je z prodeje zděděného podílu na nemovitosti obdržíte.

   Vymazat
 2. Dobry den,řešíme pozůstalost,hledáme člena rodiny,který má také nárok na podíl. Přímí dědicové již zemřeli a je to velmi zdlouhavé.Pozůstalostí je byt,nikdo v něm nebydlí,jen platíme nájem.Jakou lhůtu má notář,na hledání?Máme pocit,že už přestal hledat.

  OdpovědětVymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.